NOWOŚCI

Ogłoszenie

Ogłoszenie z dnia 28.04.2020 Zamawiający: Gabinet Kosmetyczny Ilona Sasak 41-902 Bytom ul. Gliwicka 20/12 NIP: 626-107-70-97 Osoba do kontaktu: Sasak Ilona tel 32 307 13 87 Tryb zamówienia: Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych horyzontalnych oraz w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa lampy LED - szt 1 System do fototerapii LED ma za zadanie dostarczyć klinicznie sprawdzone światło niebieskie 415 nm, czerwone 633 nm i bliską podczerwień 830 nm za pomocą diod LED o pojedynczej długości fali, zapewniając precyzję i optymalną moc optyczną. Długości fal będzie można wybierać w zależności od tego czy zabieg będzie traktowany indywidualnie czy wykorzystywać będzie się jeden z 7 protokołów dopasowanych do różnych problemów skóry kod CPV 31515000-9 Pełna Nazwa Lampy ultrafioletowe Harmonogram realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 30 maja 2020. Sposób przygotowania oferty: Złożona oferta powinna zawierać: • nazwę i adres oferenta, • datę sporządzenia, • opis oferowanego urządzenia, potwierdzającą co najmniej parametry wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym, • wartość oferty (netto oraz brutto), • termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni od daty spływu oferty, • maksymalny czas realizacji zamówienia - nie dłuższy niż 1 miesiąc od zamówienia • informacje na temat terminów i warunków płatności, • warunki gwarancji, Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta powinna zostać dostarczona osobiście ul. Gliwicka 20/12, Bytom lub przesłana na adres ilonasasak@interia.pl w terminie do 06.05.2020 Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Kryteria oceny oferty: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: Lp. Nazwa Znaczenie Sposób oceny 1. Cena całkowita netto 100% Punkty przyznawane wg wzoru Punkty przyznane ofercie = wartość minimalna oferty/wartość rozpatrywanej oferty x 100 x100%

O NAS

ILONA SASAK KOSMETOLOGIA

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie.

Zapewniamy profesjonalną i miłą obsługę, fachową pielęgnację, szeroko rozwinięte usługi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i upiększającej, pedicure leczniczy, manicure, modelowanie sylwetki. Zadbamy o Wasze dobre samopoczucie i relaks.